گروه خانواده سمنان این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی سمنان بهره برداری نمایید. آدرس نمایندگی سمنان ؛ سمنان ، بلوار حکیم الهی ، حکیم الهی 31 ،جنب کتابخانه و املاک خانه به دوش تلفن : 02333449544 کارگاه آموزشی همسفران : دو شنبه ها از ساعت 17 الی 20 کارگاه آموزشی عمومی : پنج شنبه ها ساعت 17 مدیر وبلاگ : همسفر ام البنین http://hamsafar-h.mihanblog.com 2020-08-12T02:31:44+01:00 text/html 2020-08-05T07:19:34+01:00 hamsafar-h.mihanblog.com همسفر ام البنین کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من http://hamsafar-h.mihanblog.com/post/2398 <p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوره هشتاد و چهارم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر بهار با دستور جلسه<font color="#000000">&nbsp;</font><strong><font color="#000000">وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من&nbsp;</font></strong>در تاریخ 99/05/15 راس ساعت 09:00 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_0002(8).JPG" style="border: none; width: 600px; height: 450px;"></span></span></p> text/html 2020-08-03T07:27:38+01:00 hamsafar-h.mihanblog.com همسفر ام البنین پیام تصویری http://hamsafar-h.mihanblog.com/post/2396 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10731/00/0g.jpg" alt=""></div> text/html 2020-08-02T02:45:06+01:00 hamsafar-h.mihanblog.com همسفر راضیه مصاحبه با کمک راهنمای محترم خانم افسانه http://hamsafar-h.mihanblog.com/post/2395 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به نام قدرت مطلق</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10731/00/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%DB%B0%DB%B8-%DB%B0%DB%B2%20%DB%B1%DB%B4-%DB%B0%DB%B2-%DB%B4%DB%B3.png" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:250%;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 250%;">خانم افسانه یکی از کمک راهنمایان خوب نمایندگی سمنان هستند که به تازگی باپایان یافتن خدمت صاقانه در این قسمت شاهد تحویل لژیون ایشان بودیم که از همین جا ازطرف خودم و همه اعضاء نمایندگی به ایشان خدا قوت عرض نموده امیدوارم که در زندگیشان همواره دعای خیر وبرکت جاری باشد</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:250%;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 250%;">گفتگوی صمیمانه ای داشتیم که شما را در ادامه مطالب به دیدن این مصاحبه دعوت می کنیم</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:250%;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="line-height: 250%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p></div> text/html 2020-08-01T02:30:00+01:00 hamsafar-h.mihanblog.com همسفر ام البنین کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛کار،تحصیل،قدرت http://hamsafar-h.mihanblog.com/post/2392 <p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوره هشتاد و سوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر منصوره با دستور جلسه<font color="#000000">&nbsp;</font><strong><font color="#000000">کار،تحصیل،قدرت&nbsp;</font></strong>در تاریخ 99/05/08 راس ساعت 09:00 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_9737(1).JPG" style="border: none; width: 600px; height: 400px;"></p> text/html 2020-07-31T11:41:56+01:00 hamsafar-h.mihanblog.com همسفر سمیه تشکر و قدردانی از نفرات اول آزمون داخلی مجازی http://hamsafar-h.mihanblog.com/post/2393 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/10731/00/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86.jpg"></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium;">اسامی همسفران که در آزمون مجازی بالاترین نمرات را دریافت کردند :</b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><br></span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">همسفر لیلا حیدری ، از لژیون اول ،کمک راهنما خانم آرزو</span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">همسفر ام البنین احمدیان،از لژیون دوم ،کمک راهنما خانم مریم&nbsp;</span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">همسفر فاطمه قیصری،از لژیون ده ،کمک راهنما خانم فاطمه</span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">همسفر ناهیدحافظی،از لژیون ششم،کمک راهنما خانم مهین</span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;"><br></span></b></div> text/html 2020-07-30T12:30:00+01:00 hamsafar-h.mihanblog.com همسفر ام البنین اطلاعیه برگزاری آزمون مجازی شماره 2 مرداد ماه سال99 http://hamsafar-h.mihanblog.com/post/2386 <div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/4590/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/(Copy).jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">99/05/30</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">منابع آزمون&nbsp;:</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">وادی13 ,14 از کتاب عشق</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جزوه اصلاحی سال 98</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لینک اصلاحیه:</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#3366ff"><b>https://congress60.org/</b></font><a href="https://congress60.org/AppData/Document/اصلاحیه%20پروتکل%20DST.pdf" target="_blank" title="" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">AppData</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#3366ff"><b>/Document</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style=""><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34);">فایل PDF&nbsp; جزوه به این اطلاعیه هم پیوست شده است که ره جویان این جزوه هفت صفحه ای را پرینت گرفته و مطالعه می کنند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برای این آزمون 20 سئوال در نظر گرفته شده است .8 سئوال از وادی ها&nbsp; 12 سئوال از جوه اصلاحی</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مدت آزمون 20 دقیقه است سات به مدت 30 دقیقه فعال میباشد</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نمره آزمون از 20 محاسبه می شود.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></p><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">با سپاس مسئول امتحانات</font></font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">هم سفر خانم آزاده</font></font></b></div></div> text/html 2020-07-30T05:12:31+01:00 hamsafar-h.mihanblog.com همسفر ام البنین آزمون آنلاین نمایندگی همسفران سمنان 99/05/09 http://hamsafar-h.mihanblog.com/post/2391 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(192, 192, 192);">آزمون آنلاین گروه خانواده نمایندگی سمنان راس ساعت 16 برگزار می‌شود:</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><img src="https://up.c60.ir/repository/4590/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%861.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></span></div><div align="center"><div align="justify"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">همسفر و رهجوی محترم؛ برای شرکت در آزمون و ورود به لینک آن</font></font></b><a href="https://www.digisurvey.net/answers?%20sid=D2cyXY_twD9TvQ4dImvQAQ==" target="_blank" title="آزمون دوم اردیبهشت ماه یندگی سمنان" style="font-size: 9pt; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></b></a><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);"><font color="#ff0000" style=""><b style=""><font size="3" style=""><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style=""><a href="http://azmunacademi-h.digisurvey.net/3b544" target="_blank" title="آزمون آنلاین" style="font-size: 9pt; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;">&nbsp;</a></font></font></b></font><a href="https://www.digisurvey.net/answers?sid=YjWvQUHzjGSj1GBXionH6A%3D%3D" target="_blank" title="">اینجا</a><font color="#ff0000" style="">&nbsp;</font></span><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">را کلیک کنید.</font></font></b></div><div align="justify"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">رمز ورود به صورت لاتین می باشد.</font></font></b></div><div align="justify"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></b></div><div align="justify"><font color="#333399"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">رمز ورود:1234<br></font></font></b></font></div><div align="justify"><font color="#333399"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></b></font></div><div align="justify"><font color="#333399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>زمان شروع آزمون ساعت 4 و پایانش ساعت 4 و نیم است ولی ره جوها فقط 20 دقیقه وقت پاسخگویی دارند.</b></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></div><div align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">با سپاس مسئول امتحانات</font></font></b></div><div align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></b></div><div align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">هم سفر خانم آزاده</font></font></b></div></div></div> text/html 2020-07-29T06:31:01+01:00 hamsafar-h.mihanblog.com همسفر الهه ذبیحی دلنوشته _همسفر الهه http://hamsafar-h.mihanblog.com/post/2390 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 250%;"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 16px;"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 250%;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10731/99_05_08/IMG-20200729-WA0002%20%281%29.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 250%;"><span style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><b>قلم در دستانم مرا یاری می‌کند تا از فرشته‌ای بنویسم و بگویم که سال‌هاست در کنارش درس درست زندگی کردن را،درس عشق ،محبت ،گذشت ،فداکاری ،صبر وامید را آموخته‌ام.فرشته مهربانی که درگذر گاه‌های سخت زندگی‌ام عاشقانه دستانم را گرفت و مرا از بحران‌ها و تنگناها عبور داد</b></font></span></p> text/html 2020-07-28T10:30:00+01:00 hamsafar-h.mihanblog.com همسفر نفیسه مراسم تجلیل از کمک راهنمای محترم خانم افسانه http://hamsafar-h.mihanblog.com/post/2389 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/20607/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/IMG-20200728-WA0001_resize_18.jpg" alt=""></div> text/html 2020-07-28T04:47:59+01:00 hamsafar-h.mihanblog.com همسفر سمیه جلسه حضوری همسفران شعبه سمنان مورخ 99/5/6 http://hamsafar-h.mihanblog.com/post/2388 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right; line-height: 20px;"><b style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه خصوصی روز دوشنبه &nbsp;در تاریخ 1399/05/06 در نمایندگی سمنان با حضور لژیون‌های از ساعت 15:45 الی 19:45 با حضور مرزبان‌های محترم تشکیل گردید.</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b style="text-align: justify;"><b style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مرزبان کشیک محترم : همسفر خانم شهین&nbsp;</font></b></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><b style="text-align: justify;"><b style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></b></b></div></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/20607/23_04_99/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B9%20%28Copy%29.jpg"></div> text/html 2020-07-27T13:59:15+01:00 hamsafar-h.mihanblog.com همسفر نفیسه کارگاه آموزشی خصوصی همسفران با استادی کمک راهنما خانم مریم http://hamsafar-h.mihanblog.com/post/2387 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/20607/99_05_06/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B7_%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B7%DB%B4%DB%B7%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2" style=""><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 32.5px;"><font color="#ff0000" style="color: rgb(34, 34, 34);">دومین&nbsp;</font><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34);">جلسه از دوره&nbsp;سی و هفتم&nbsp; سری کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه&nbsp;همسفران&nbsp;کنگره 60 نمایندگی سمنان&nbsp;روزهای دوشنبه&nbsp;با</font><font color="#222222" style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</font>استادی&nbsp;کمک راهنماخانم مریم&nbsp;<font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34);">و&nbsp;</font><font color="#ff0000" style="color: rgb(34, 34, 34);">نگهبانی&nbsp;هم&nbsp;سفر خانم لیلا</font><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;و&nbsp;</font><font color="#ff0000" style="color: rgb(34, 34, 34);">دبیری&nbsp;همسفر خانم اکرم</font><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;با دستور جلسه:</font><font style="" color="#ff0000">ا</font></span></span></font></b><b style="font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2" color="#ff0000"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 32.5px;">ز فرمانبردار</span></span></font></b><b style="font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2" style=""><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 32.5px;"><font style="" color="#ff0000">ی تا فرماندهی</font><font color="#ff0000" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</font><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;در تاریخ&nbsp;99/05/06</font></span></span></font></b><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 32.5px;">&nbsp;رأس ساعت&nbsp;17:00&nbsp;اغاز به کار نمود</span></span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">.</span></font></b></div> text/html 2020-07-27T02:30:00+01:00 hamsafar-h.mihanblog.com همسفر راضیه مشارکت مکتوب همسفران خانم هانیه و خانم خدیجه (از فرمانبرداری تا فرماندهی) http://hamsafar-h.mihanblog.com/post/2383 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/15138/2%20Shanbeh/Baran/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/9.jpg"></div> text/html 2020-07-26T02:30:00+01:00 hamsafar-h.mihanblog.com همسفر راضیه برداشت از سی دی دوراهی کمک راهنمای محترم خانم عاطفه http://hamsafar-h.mihanblog.com/post/2384 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/11133/12.4.95/123/960530/IMG_20200710_125247.jpg"></div> text/html 2020-07-25T18:32:22+01:00 hamsafar-h.mihanblog.com همسفر ام البنین مراسم تجلیل از کمک راهنمای محترم خانم افسانه http://hamsafar-h.mihanblog.com/post/2385 <div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(204, 204, 204);">روز دو ‌شنبه تاریخ 99/05/06 مراسم تجلیل از</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(204, 204, 204);">&nbsp;کمک‌راهنمای محترم سرکار خانم افسانه (لژیون چهارم)&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(204, 204, 204);">را با استادی&nbsp;<b>کمک راهنمای محترم خانم مریم&nbsp;</b></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(204, 204, 204);">جشن می‌گیریم</span><span style="background-color: rgb(204, 204, 204); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">.</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10731/taglel/quote_1595699173467%20%282%29.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-07-25T02:30:00+01:00 hamsafar-h.mihanblog.com همسفر ام البنین کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛از فرمانبرداری تا فرماندهی http://hamsafar-h.mihanblog.com/post/2379 <p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوره هشتاد و دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر زهرا با دستور جلسه<font color="#000000">&nbsp;</font><strong><font color="#000000">از فرمانبرداری تا فرماندهی&nbsp;</font></strong>در تاریخ 99/05/01 راس ساعت 09:00 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_8032(1).jpg" style="border: none; width: 600px; height: 450px;"></p>